Händelser efter periodens slut

     För att nå dessa mål har tre kampanjer definierats:

  1. AVTECH Premium – En övergripande benämning på AVTECHs erbjudande –  The modern weather uplink solution. Med nyckelorden SAFE (SIGMA turbulensvarning), SAVE (Aventus Optimization) och COMFORT (det resultat som uppnås när systemen används).
  1. Aventus SIGMA – 1-2 månaders gratis test av Aventus Premium Sigma baserat på Met Office 10KM weather grid med turbulensvarning. Målgruppen är flygbolag med stora 737-flottor, samt flygplan på långdistanser. Inom flygbolagen riktar sig kampanjen till chefspiloter och C-nivån, bränslebesparings-specialister och specialister med fokus på SAFE, SAVE & COMFORT.
  1. AVTECH proFlight – 3 månaders gratis test av väderappen- som vänder sig till professionella piloter. Efter testperioden erbjuds piloten en årsprenumeration. Ambitionen är ökad exponering och att genom pilotanvändarna stimulera större flygbolag att abonnera på tjänsten.

Bland annat planeras:                        

Mediaaktiviteterna kommer att ske kontinuerligt med upprepade budskap som riktar sig   till respektive målgrupp.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80
Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80
eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och VpmL . Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018 kl 08.30 CET.