NYCKELTAL OCH HÄNDELSER

MSEK 2020
Kvartal 1
2019
Kvartal 4
2019
Kvartal 1
Omsättning 4,0 3,8 4,1
Rörelseresultat före avskrivningar +0,3 +0,5 +0,9
Nettoresultat 0,0 -0,3 +0,1
Nettoresultat per aktie, SEK 0,0 -0,005 0,002
Kassaflöde -1,1 +0,2 -1,0
Koncernens Likvida medel 12,3 13,3 14,1
Eget kapital 28,5 28,5 28,2
Eget kapital per aktie, SEK 0,50 0,50 0,50
Koncernens Soliditet, % 93,2 92,7 93,0

 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

För ytterligare information, vänligen kontakta
David Rytter, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80

Britt-Marie Lodenius, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80

eller besök bolagets hemsida www.avtech.aero, https://www.avtech.aero/report#content

AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt säte i Stockholms kommun.

Postadress: Färögatan 33, 24 tr, 164 51 KISTA, Sverige.

Bolagets B-aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på NASDAQ  First North Growth Market. Bolagets A-aktie handlas inte på någon marknadsplats.  Certified Adviser är Redeye AB (www.redeye.se), tel: 08-121 576 90, e-postadress certifiedadviser@redeye.se. För förklaring av tekniska termer, se ordlista på sidan 73 i bolagets Nyemissionsprospekt 2011.
 
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2020 kl 08.30 CET