AVTECH Sweden AB (publ) meddelar idag att bolagets tidigare kommunicerade rekonstruktionsansökan idag har godkänts av Attunda tingsrätt, vilket betyder att den ansökta rekonstruktionen fr.o.m. idag är i verkan.

Företaget kommer att återkomma i närtid med detaljerad information om den tidigare kommunicerade interna omorganisationen med avseende på betydande kostnadsbesparingar samt fokus på försäljning.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD och koncernchef, +46 (0) 8 544 104 80
Jonas Saric, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80