AVTECH Sweden AB (publ) presenterar Q3 Delårsrapport 2012.

Händelser efter periodens slut

För mer information, vänligen kontakta:
David Alvord, CEO/Jonas Saric, CFO
Tel: +46 (0) 8 544 104 88
E-post: david.alvord@avtech.aero/
jonas.saric@avtech.aero

(Hela rapporten bifogas som pdf)

OM AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrin olika aktörer så som flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Thenberg & Kinde Fondkommission AB till Certified Adviser.