Årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 20 maj 2021 genom förhandsröstning (poströstning) enligt lagen 22 § (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, fattade följande beslut:

Informationen lämnades, genom nedstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021 kl 10.45 CET.

För mer information, vänligen kontakta
Bo Redeborn, Styrelseordförande, +46 (0) 8 544 104 80
David Rytter, Verkställande direktör, +46 (0) 8 544 104 80

https://www.avtech.aero/press-release-swedish
 

Om AVTECH Sweden AB (publ) 
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer 08-121 576 90.